Tandläkare Hellman

Din tandläkare i Karlstad

Allmänt om tandvård

Det är viktigt att dagligen sköta om sina tänder, borsta morgon och kväll samt göra rent mellan tänderna är något som vi alla måste göra.
Vår uppgift är att hjälpa Dig att hitta rätt hjälpmedel och teknik för detta. Du bör komma till oss på kontroller individuellt anpassade för Dig. Då kan vi tillsammans skapa en god tandhälsa som varar livet ut.

Barn och ungdomar har fri tandvård till och med det år de fyller 19. Du har som förälder rätt att själv välja var Du vill att Ditt barn ska gå.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör Dig fri från smärta och sjukdomar. Att kunna äta, tugga och tala samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du har behov en annan typ av behandling får Du betala den tillkommande delen själv, som en merkostnad. Kosmetisk tandvård ingår till exempel inte i tandvårdsstödet.

Sitekarta | RSS